Program dla inspektora ochrony danych | Agile.IT Sp. z o.o


Agileo.IT oferuje między innymi audyt KRI, a także podpis elektroniczny, ochronę danych osobowych, audyt zgodności oraz audyt bezpieczeństwa informacji. Wykonanie audytu według rozporządzenia KRI, dotyczy podmiotów publicznych, między innymi są to organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek samorządu terytorialnego, ZUS, KRUS, NFZ, a także uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Okresowy audyt w obszarze bezpieczeństwa informacji, należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na rok. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie i uprawnienia, umożliwiające nam świadczenie usług najwyższej jakości.

Program dla inspektora ochrony danych


Agileo.IT Sp. z o.o
Tel.: 327212066
ul. Konarskiego 18c
44-100 Gliwice
śląskie
NIP: 6312647631