Adwokat Radom - prowadzenie spraw karnych w Kancelarii Lech&Lech


Prowadzenie spraw karnych w kancelarii Lech&Lech obejmuje między innymi takie czynności jak: składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, obronę podejrzanych oraz oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, reprezentację pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, reprezentację osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz z dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu, obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia, sporządzanie pism procesowych, a także reprezentację w postępowaniu wykonawczym przed sądem penitencjarnym, jak i w sprawie wyroku łączonego. Jak widać, niezależnie od rodzaju sprawy, klient może liczyć, że po zgłoszeniu do radomskiej kancelarii będzie ona rozwiązana.

Adwokat Radom sprawy karne


Doradca podatkowy mgr Jolanta Lech
Tel.: +483313277
Wernera 33 / 37
26-600 Radom
mazowieckie
NIP: 7960006318